XaaS Cloud Computing Loading ...
X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

راه اندازی اولیه Docker

راهنمای نصب و راه اندازی docker

در مقاله ی قبل با عنوان مقدمه ای بر container با مفهوم container اشنا شدیم. در این مقاله می خواهیم با نصب و راه اندازی docker یکی از محبوب ترین container engine ها اشنا بشویم. برای نصب docker در این مقاله از نسخه linux Ubuntu 18.04 استفاده می کنیم. docker در مخزن رسمی Ubuntu هم هست ولی برای نصب اخرین نسخه docker از مخزن رسمی docker استفاده می کنیم. برای این کار ابتدا باید مخزن docker را در لیست مخازن سرورمان اضافه کنیم.

1.لیست پکیج های سرور را آپدیت می کنیم.

sudo   apt   update

2. اضافه کردن قابلیت دریافت پکیج ها از بستر https.


sudo   apt   install   apt-transport-https   ca-certificates   curl   software-properties-common

3. اضافه کردن مخزن Docker.

- curl   -fsSL   https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg   |   sudo   apt-key   add

"sudo   add-apt-repository   "deb   [arch=amd64]   https://download.docker.com/linux/ubuntu   bionic   stable

در این مرحله به دلیل تحریم بودن ایران توسط شرکت docker باید از فیلتر­شکن استفاده کنید. البته روش دیگری هم برای این کار وجود دارد: شما می توانید با تنظیم کردن dns خود به 178.22.122.100 از سامانه تحریم ­شکن shecan.ir استفاده کنید.

4- دوباره لیست پکیج های سرور را اپدیت می­کنیم.

sudo   apt   update

5- اکنون چک می کنیم که docker را از کدام مخزن نصب می­کند.

apt-cache   policy   docker-ce

6-نصب docker

sudo   apt   install   docker-ce

اکنون می­توانیم وضعیت سرویس docker را ببینیم.

sudo   systemctl   status   docker

اکنون docker نصب شده است. در مرحله بعد چگونگی کارکردن با docker و ایجاد container را تجربه می کنیم.

استفاده کردن از دستورات Docker

دستور زیر تمامی فرمان های Docker را نشان می دهد

docker   --help

برای اینکه از هر option جزییات دقیق تری نمایش داده شود :

docker   docker-subcommand   --help

با این دستور اطلاعات سمت سرور docker نمایش داده می­شود:

docker   info


کار کردن با docker images :Container های Docker با استفاده از Docker Image ساخته می شوند. به صورت معمول Docker این Image ها را از Docker Hub می گیرد. Docker Hub یک مخزن برای Image های Docker هست که از آن برای گرفتن Image ها و ایجاد کردن Container ها استفاده می شود. در مخزن Docker Hub بسیاری از Image های سرویس ها و نرم افزارها و نسخه های مختلف لینوکس وجود دارد.


برای تست اولیه و متصل شدن به docker hub :

docker   run   hello-world

در ابتدا docker نمی­تواند این image پیدا کند به همین دلیل به docker hub متصل می­شود و این image را از آنجا دانلود می کند.

با ااستفاده از دستور docker search می توانید درون مخزن docker hub جستجو کنید و image که می خواهید را پیدا کرده و container آن را ایجاد کنید.

به عنوان مثال :

docker   search   ubuntu


با استفاده از دستور docker pull می­توانید image را دانلود کرده و در سیستم خودتان نگه دارید و از آن container ایجاد کنید.

دستور زیر لیست image های دانلود شده و یا ایجاد شده توسط خود شما را نشان می­دهد.

docker   images

ساختن container:

برای ایجاد container از دستور زیر استفاده می کنیم. سوییچ های t- و i- دسترسی shell به ما می دهند.

docker   run  -it   ubuntu

مدیریت containerها:

برای مشاهده container های در حال اجرا:

docker   ps

container هایی هم موجود هستند که در حال اجرا نیستند. برای بررسی وضعیت آن­ها :

docker   ps   –a

با استفاده ار شناسه ی container ها شما می توانید آن ها را start یا stop کنید.

با استفاده از دستورdocker rm می­توانید container هایی که run کرده اید را پاک کنید. البته اگر container در حال اجرا باشد نمی توان این کار انجام داد و باید این عمل را force کرد.

docker   –f   rm   container_id

نگه داری تغییرات در docker

بعد از اینکه شما container خود را ایجاد کردید مانند یک ماشین مجازی می­توانید در آن تغییرات انجام دهید اما اگر با دستور docker rm آن container را حذف کنید تنظیمات شما روی آن از بین می­رود ولی می­توانیم container تغییر یافته را به عنوان یک image دیگر روی سیستم ذخیره کنیم.به این عمل commit کردن گفته می­شود.

docker   commit   -m   "What you did to the image"   -a   "Author Name"   container_id   repository/new_image_name