XaaS Cloud Computing Loading ...
X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

راهنمای تغییر آدرس DNS در ویندوز

تنظیم آدرس DNS Server در سیستم عامل ویندوز

تنظیم آدرس DNS Server در سیستم عامل ویندوز
(۱) راست کلیک بر روی آیکون network موجود در Taskbar و Open network and Sharing center را باز کنید:(۲)بر روی change Adapter setting کلیک کنید:(۳) گزینه ی active/ connected network adapter انتخاب و راست کلیک و سپس Properties را انتخاب کنید:(۴) Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) را انتخاب و راست کلیلک و سپس propertiesدراینجا “Use the following DNS server address”را انتخاب کرده و مطابق شکل مقدار8.8.8.8 را وارد کرده و سپس OKدر صورت نیاز به رفع تحریم شرکت های خارجی و استفاده از خدمات این شرکت ها، یکی از راه حل ها استفاده از آدرسDNS شکن است.

عبارات زیر را به فایل اضافه کنید:

nameserver 178.22.122.100

nameserver 94.232.174.194