photo
1396-11-25

عضویت شرکت راهکار آینده زمین در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری
شرکت دانش‌بنیان راهکار آینده زمین از پاییز ۹۶ به عضویت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری در آمد. از این پس شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به صورت ویژه از خدمات ابری شرکت راهکار آینده زمین بهره‌مند شوند.