photo
1396-07-11

بازار ابری کشور در دستان متخصصین نخبه داخلی XaaS
پس از راه‌اندازی موفقیت‌آمیز فناوری ابری بر بستر مرکز داده پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز داده استانی و طرح موتور جستجوی ملی، شرکت راهکار آینده زمین با انعقاد قراردادی با شرکت پارس‌آنلاین به عنوان یکی از قدرت‌های برتر بازار ارائه خدمات زیرساختی کشور، گستره راهکار جامع ابری خود را به بخش خصوصی نیز توسعه داده است. در این قرارداد، خدمات ابری XaaS متعهد شده است تا فناوری ابری را مطابق با نیازمندی‌های خاص شرکت پارس‌آنلاین بر بستر مرکز داده این شرکت پیاده‌سازی و پشتیبانی کند.