photo
1399-11-28

باج افزارها CDPR را قربانی خود کردند
باز هم خبر حمله هکرها با باج‌افزار این بار به Cyberpunk 2077 و The Witcher 3 studio CD Projekt Red (CDPR) بر اساس گزارشات این گروه هکر ناشناس با استفاده از باج‌افزار به اطلاعات مهم این استودیو دسترسی پیدا کرده و در بازار سیاه به فروش اطلاعات پرداخته¬ است. البته به ظاهر این حراج زیاد طول نکشیده است و شرکت امنیت سایبری Kela با انتشار تصاویری از یک پست در یک انجمن هکری ادعا کرده که به علت پیشنهاد یک خریدار خارج از انجمن حراج بسته شده و مشتری همه اطلاعات را یکجا خریداری کرده. حساب سایبری امنیت توییتر vx-underground متعاقباً تأیید کرد که حراج بسته شده است.
اما این آخرین حمله هکرها و باج افزارها نخواهد بود. پس با دقت در مسائل امنیتی شرکت خود را در برابر این آسیب پذیری بیمه کنید.
منبع خبر