photo
1399-10-21

کلود و آینده کار
Stijn "Stan" Christiaens ، بنیانگذار و CTO شرکت Collibra، در همایش ابر و آینده مشاغل، در بین مدیران ارشد داده (CDOs) به آینده‌کاری در سال ۲۰۲۱ اشاره نمود: وی افزود با گسترش روز مره تکنولوژی و رایانش‌ابری در آینده شاهد آن خواهیم بود، که تمامی بنگاه‌های اقتصادی و اطلاعاتی به سمت رایانش ابری حرکت خواهند کرد. تمرکز فیزیکی شرکت‌ها از بین رفته و بنگاه‌های کوچک که بوسیله ابر با یکدیگر در ارتباط هستند جایگزین شرکت‌های بزرگ خواهند شد. دسترسی به اطلاعات از هر مکانی میسر می‌شود و کارمندان به راحتی از هر نقطه‌ای می‌توانند به انجام وظایف خود بپردازند.
رقابت بین شرکت‌های بزرگ افزایش پیدا خواهد کرد، هم اکنون آمازون مایکروسافت و گوگل در صدر رقابت هستند. اما در سال‌های آینده شاهد حضور شرکت‌های دیگری مانند IBM خواهیم بود. رویکرد ابر به سمت ابرهای هیبریدی و چندگانه خواهد رفت و تمامی مشاغل برای پیشرفت رویکردی جدید انتخاب کرده و حتی شرکت‌هایی که از این سیستم عقب افتاده‌اند به ناچار خود را به این سیستم ملحق خواهند نمود. سیستم‌های هوش مصنوعی تا کنون پیشرفت زیادی داشته است و گوگل نقش بسزایی در این امر دارد.

انبارهای اطلاعات

در صنعت معمولا ما تلاش بر شکستن و خرد کردم این انبارها یا سیلوهای اطلاعات داریم، اما همیشه نمی‌توان اطلاعات را تقسیم کرد و بعضی از اطلاعات باید در محل شرکت باقی بماند. برای این امر باید یک CTO دیدی جامع به اطلاعات خود داشته باشد، زیرا در یک صنعت حاکمیت با کسی است که اطلاعات بیشتری را اداره کند. در رایانش ابری با توجه به زیر ساخت گسترده آن، روند انتقال اطلاعات افزایش یافته و مدیران ارشد باید مراقبت بیشتری برای حفظ اطلاعات خود کنند.