photo
1399-10-14

ابرها، فرصت طلایی برای کار و مهاجرت
با گسترش تکنولوژی و مزید بر علت شدن شیوع بیماری کرونا، خیلی از شرکت‌ها به سمت بازار کلود روانه شدند. در این بین شرکت‌هایی که خدمات ابری و خصوصی ارائه می‌دادند شروع به جذب نیرو کردند و فرصت‌های باز بسیاری هست که هنوز نیازمند متخصص است به عنوان مثال شرکت خصوصی رایانش ابری Freshworks طبق مشخصات Glassdoor دارای 161 موقعیت باز است که بسیاری از آنها از راه دور هستند
البته این نکته نباید فراموش شود که به علت آینده روشن این رشته تقریبا تمامی مهندسان این بخش از امنیت شغلی و پیشرفت مناسب برخوردار هستند.
بر همین اساس لیستی از شرکت‌های ابری خصوصی و عمومی که بیشترین موقعیت شغلی را در رایانش ابری دارند برای شما آماده کرده‌ایم.

منبع خبر