photo
1399-05-12

به راهمان در توسعه اقتصاد دانش بنیان ادامه می‌دهیم!

با پایان یافتن دوره سه ساله دانش بنیانی ابر زس به عنوان یک شرکت نوپا، توانمندی شرکت برای کسب مجدد عنوان دانش بنیانی توسط «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش بنیانی» مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی شاخص‌هایی در دو بخش فنی و تجاری بررسی شد. راهکارهای توسعه داده شده، پویایی تیم تحقیق و توسعه، تخصص و توان تیم فنی و تجاری، محصولات و پروژه‌های جدید، تکنیک‌های استفاده شده در توسعه بازار، برنامه‌های آتی، میزان تطابق ساختار فعالیت‌های تیم توسعه با استانداردهای بین‌المللی، فرآیند انتقال دانش و موارد متعدد دیگر از جمله مولفه‌های بررسی شده توسط این کارگروه است.
با پایان یافتن این ارزیابی‌ها و اعلام نتیجه، مفتخر هستیم که با کسب امتیازات شاخص‌های فنی و تجاری، موفق شدیم عنوان دانش بنیانی «تولیدی نوع 1» را از «مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت نماییم.
خوشحالیم که کسب این عنوان، تائیدی بر تلاش‌ها و کوشش‌های مجدانه تیم جوان و نخبه زس در این سال‌ها بوده و از این پس نیز تمام تلاشمان را خواهیم کرد که هر روزمان بهتر از دیروزمان باشد.