photo
1399-04-09

گوگل و سیسکو برنامه ابر چندگانه SD-WAN را توسعه می دهند

ابرگوگل و سیسکو همکاری خود را برای ادغام محصولات و ایجاد آنچه شرکت ها به عنوان اولین محصول کاربردی شبکه محور در صنعت توصیف می کنند اعلام کردند.
مشتریان با توزیع مولفه های مختلف از طریق Google Cloud و SD-WAN Cloud Hub Cisco بالاترین بار سرویس های خود را کنترل می کنند و می توانند بارها را ترکیب، منطبق و بهینه سازند. به عنوان مثال، یک مجموعه برنامه می تواند Front end خود را روی یک ابر عمومی به منظور مقاصدی با هزینه بالا اجرا کند.تحلیل و آنالیز داده، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تأمین امنیت مالی قابلیت اجرا را دارند.
این دو شرکت اذعان داشتند که تنها در صورت سلامت شبکه، دیدگاه هماهنگ برای Multi-Cloud امکان پذیر خواهد بود. شبکه یکپارچه باید بتواند برنامه ها را پیدا کند، ویژگی های آنها را شناسایی کند و بهترین تجربه کاربری را به کاربر منتقل کند، در عین حال قادر به توزیع بار و حافظ امنیت باشد.
همچنین این همکاری با هدف استفاده از برنامه هایی است که به صورت پویا از منابع شبکه استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک برنامه مهم اقتصادی که برایش پاسخ دهی سریع حائز اهمیت است، می تواند آن را در ورودی دایرکتوری سرویسGoogle Cloud خود تعریف و برای آن سیاست های SD-WAN Cisco اجرا کند.
گسترش مشارکت Google وCisco نشان دهنده یک گام مهم رو به جلو برای شرکت هایی است که در محیط های ترکیبی و Multi-Cloud فعالیت می کنند.
Shailesh Shukla مدیرکل شبکه سازی و محصولات Google Cloud VP گفت: با پیوند SD-WAN Cisco با شبکه جهانی Google Cloud و Anthos، ما می توانیم به طور مشترک راه حل های منحصر به فردی را در اختیار مشتریان قرار دهیم.منبع خبر