photo
1399-01-06

اقدام Alibaba برای شکست کرونا

« جک ما » بنیانگذار علی بابا ، از ایجاد بستری برای تسهیل ارتباطات آنلاین بین کارکنان پزشکی خبر داد. تکنولوژی در جهت به اشتراک گذاشتن منابع ضد اپیدمی در مورد CoronaVirus می باشد.

برنامه جهانی MediXchange برای مبارزه باCOVID-19 به تیمهای پزشکی کمک می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و دانش خود را در مورد بیماری ، ضد اپیدمی و تجربه عملی به اشتراک بگذارند. همچنین نسخه وب این برنامه به اتباع چینی خارج از کشور امکان مشاوره پزشکی آنلاین را می دهد.

این پلتفرم از چهار مرکز تشکیل شده است:
  • • مرکز اشتراک گذاری منابع که دارای اطلاعات معتبر ضد اپیدمی است.
  • • مرکز ارتباطات بین المللی متخصصین پزشکی ، که برای کارکنان پزشکی اختصاص داده شده است تا تجربیات بالینی در زمان پیشگیری و کنترل بیماری را به اشتراک بگذارند.
  • • مرکز مشاوره چینی COVID-19 که به اتباع چینی در خارج از کشور خدمات مشاوره بهداشتی ، پرسش و پاسخ آنلاین ارائه می دهد.
  • • مرکز فناوری مبارزه با COVID-19 که فناوری های ضد اپیدمی فوق العاده را نشان می دهد. لازم بذکر است که از طریق ویدئو کنفرانس و ترجمه همزمان به یازده زبان ، این مرکز ارتباطات متخصصین پزشکی ، یک جامعه مجازی ایجاد می کند و از پزشکان چینی دعوت می کند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و به سؤالات پزشکان در سراسر جهان پاسخ دهند.