photo
1398-06-10

زین پس در ابرها با GPU زس

گرافیک ابری یکی از سرویس‌هایی بود که با درخواست زیادی از جانب دانشجویان و متخصصان حوزه رایانه برخوردار بود. پس از ماه ها تحقیق در مورد چگونگی راه‌اندازی و ارائه‌ی این سرویس، تیم فنی زس توانست در اردیبهشت ماه 98 به این دست آورد جدید برسد. از آن جا که می توان این امکان را تحت ابر به مشتریان ارائه داد، دستاوردی مهم برای تیم زس محسوب می شود.
این دست آورد باعث شد پربارتر و جدی تر در الکامپ 98 حضور پیدا کنیم و درخواست کنندگان این سرویس را غافلگیر کنیم.
گرافیک ابری پس از خرید می تواند به یک "سرور ابری" یا "یکی از سرورهای "دیتاسنتر ابری" متصل گردد و عملکردی بسیار قدرتمند در پردازش های CPU محور را ارائه دهد. خبر خوب دیگر این است که گرافیک ابری به صورت ساعتی قابل ارائه می باشد است، که می توان از 10 ساعت با قیمتی به صرفه استفاده را شروع کرد.