photo
1397-02-19

امکان ارتقای خودکار سرویس ها
یکی از اهداف XaaS سرعت بخشیدن به فرآیند دریافت سرویس‌هاست. اکنون امکان ارتقای خودکار در قسمت سرویس‌ها افزوده شده و شما می‌توانید در هر زمان که نیاز به ارتقای سرویس خود دارید، آن را ارتقا دهید.