XaaS Cloud Computing Loading ...
X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

امکان ارتقای خودکار سرویس ها

1397-02-19

یکی از اهداف XaaS سرعت بخشیدن به فرآیند دریافت سرویس‌هاست. اکنون امکان ارتقای خودکار در قسمت سرویس‌ها افزوده شده و شما می‌توانید در هر زمان که نیاز به ارتقای سرویس خود دارید، آن را ارتقا دهید.

< لیست کلیه اخبار