درخواست مدیریت سرویس

ارزش سرمایه گذاری در وقت و هزینه هایی که روی کلود انجام دادید رو به بالاترین مقدار خودش برسونید

اگر در نصب و راه اندازی سامانه هایی که می خواهید راه انداری نمایید، دچار مشکل شده اید، متخصصین ما در ابر زس شما را در حداقل زمان یاری خواهند نمود

ابر زس، شما را در نگهداری سرویس هایتان به صورت 24 در 7 همراهی خواهد کرد. ما می توانیم مدیریت سرویس های زیر را برایتان انجام داده و شما را برای رسیدن به اهدافتون کمک کنیم

  • Content management system : Joomla, WordPress, Drupal, Plone
  • Collaboration: Bigbluebutton, Jira, Confluence, Redmine, Track, Bugzilla
  • Administration: C-Panel, Directadmin
  • Massaging: iredmail, rocketchat
  • Database: MariaDB, MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Redis, Neo4j
  • Ecommerce: opencart, magento , oscommerce
  • ELearning: Bigbluebutton, adobe connect, Moodle
  • Infrastructure: Lamp, mean, .Net framework, Laravel, Django, ELK, Monitoring

درخواست خود را ثبت کنید


پیام شما ارسال شد