تخفیف برای اولین خرید سرویس ابری با کد تخفیف: Welcome2XaaS

راهنمای استفاده از سامانه Zabbix (زبیکس)

تکنولوژی
راهنمای استفاده از سامانه Zabbix (زبیکس)
تکنولوژی 1399/12/19

zabbix زبیکس از MySQL ، PostgreSQL ، SQLite ، Oracle  و IBM DB2 برای ذخیره سازی داده‌ها پشتیبانی میکند.در این مقاله این مفهوم رو به صورت کلی براتون شرح میدیم

...
...