تخفیف برای اولین خرید سرویس ابری با کد تخفیف: Welcome2XaaS

کلان داده ابری (Big Data as...

آشنایی با رایانش ابری
کلان داده ابری (Big Data as a Service) چیست؟

کلان داده (Big Data)، به مجموعه داده‌های بسیار بزرگ و پیچیده‌ای گفته می‌شود که ابزارهای سنتی نظیر پایگاه‌های داده‌ی رابطه‌ای نمی‌توانند آن‌ها را در چارچوب زمانی قابل‌قبول یا با هزینه‌های معقول، پردازش کنند

...
...