ما با محدودکردن حق استفاده از اینترنت مخالفیم.
اطلاعات بیشتر

راه‌اندازی DNS روی سرورهای لینوکسی

سین جیم
راه‌اندازی DNS روی سرورهای لینوکسی
سین جیم 1400/04/12

سین جیم 6

چگونه روی سرور‌های لینوکسی DNS راه‌اندازی کنیم؟

...
...