XaaS Cloud Computing Loading ...
X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

راهنمای تغییر آدرس DNS در لینوکس Ubuntu

تنظیم آدرس DNS Server در سیستم عامل لینوکسبرای اضافه کردن آدرس dns server میبایست ابتدا با دسترسی کاربر root وارد فایل با مسیر زیر شده:

nano /etc/resolv.confو عبارات زیر را طبق شکل به فایل باز شده اضافه کنید:

nameserver 8.8.8.8

nameserver 4.2.2.4در صورت نیاز به رفع تحریم شرکت های خارجی و استفاده از خدمات این شرکت ها، یکی از راه حل ها استفاده از آدرسDNS شکن است.

عبارات زیر را به فایل اضافه کنید:


nameserver 178.22.122.100

nameserver 94.232.174.194