کلان داده ابری زس
ابزاری جهت آنالیز داده های حجیم
XaaS Server Image

کلان داده ابری زس

در سرویس BDaaS یک کلاستر هدوپ توزیع شده و کامل در بستر ابر و مطابق با نیازمندی های کسب و کار شما فراهم می گردد. در این راستا پس از شناخت نیازمندیهای شما و بررسی میزان داده های موجود، نرخ رشد و نوع داده ها، پلتفرمی جامع و یکپارچه در اختیار شما قرار گرفته که تمامی ملزومات ایجاد یک سیستم جامع کلان داده را دارا می باشد.

ویژگی های سرویس کلان داده ابری زس

مدیریت دادە
ذخیرە سازی دادە
پردازش ابری
جریان داده
داشبورد یکپارچه
تجزیه و تحلیل
امنیت اطلاعات
سکوی داده

کلان داده ابری چیست؟

کلان داده مجموعه ای از دیتاست های بزرگ است که پردازش آن ها با تکنیکهای کامپیوتری سنتی قابل انجام نیست. بنا به گزارش (IDC (Corporation Data International ،در سال 2011 کل داده ساخته و یا کپی شده در جهان برابر ZB 8,1 بوده است که این مقدار نسبت به پنج سال قبل از 2011 ،9 برابر شده است ولی امروزه این میزان داده حداقل در هر دو سال دو برابر می شود. اهمیت تولید و به کارگیری ابزارهایی مناسب برای مدیریت داده های عظیم ضروری است.

مشاهده دموی سرویس

کلان داده کجا به شما کمک می کند؟

  • علوم کامپیوتر
  • کسب و کار
  • مهندسی
  • فیزیک و نجوم
  • ریاضیات
  • تجزیه و تحلیل
  • هنر و علوم انسانی
  • بیوشیمی و ژنتیک