X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

ارائه تجربیات xaas.ir در جامعه رایانش ابری ایران

1395-9-9 07:33

در این رویداد آقای سیدمحسن سیدصالحی مدیر عامل شرکت راهکارآینده زمین تجربیات 3 سال سرویس دهی موفق XaaS در حوزه سرویس های رایانش ابری را در اختیار مخاطبین قرار دادند. و در ادامه به معرفی سرویس های رایانش ابری و سامانه های موجود و چالش هایی که تا رسیدن به موفقیت محصول داشتند پرداختند. و پاسخگوی سوالات مخاطبین در انتهای رویداد بودند.

< لیست کلیه اخبار