X
درخواست شما ثبت شد

درخواست شما با موفقیت ثبت شد. گروه پشتیبانی ما درخواست شما را بررسی و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

خدمات ابری ما را بررسی کنید

ما خدمات زیرساختی، پلتفرمی و همچنین نرم‌افزار بر روی ابر ارائه می‌دهیم

خدمات ابری پلتفرم به عنوان سرویس

علاوه بر خدمات زیرساختی، بخشی از خدمات پلتفرم را نیز بر روی ابر ارائه می‌دهیم:

پایگاه‌داده ابری

با استفاده از این خدمت پایگاه داده را به عنوان یک سرویس دریافت کنید